( , Złota, . ), - (2200-1700 . .) , ( . ). , , ( ). , . . . . .

.: . ., , ., 1969; Krzak Z., Materiały do znajomołci kultury Złockiej, Wroclaw-Warsz, - Krakow, 1961; Machnik J., Studia nad kultura ceramiki sznurowej w Matopolsce, Wroclaw - Warsz. - Krakow, 1966.

: