(. poinçon), 1) - , . . , , . . - , ; . -, . . , , , . . , - . 2) - ,  .., .

: