(todira), . , . , S- . . 140 (. 2/3 ) 30 , 6 : ( 2 ), , , (Dermatemydidae, 1 ), (Platysternidae, 1 - ) ( 2 ). . . .


: