( . phellos = ...), , , . ( ) , . , = . . . , . , , = , = , = ; = , . . = .


: