(. fideicommissum, fides = , , committo = ), 529 - , . . , : , ., . . (): , , , ,  .. 529 . . ., .


: