( . framboise = ), . , , , , . = Treponema (Spirochaeta) pertenue. , - . . ( ) ; , . : , , . : , - .


: